» Hírek, újdonságok

Börzsöny Múzeum Baráti Köre előfizetési felhívása!

Idén jelenik meg kiadásunkban a Börzsönyvidék könyvsorozat 5. köteteként
A Börzsöny erdei és vizei c. köny.
A kéziratok az alábbi szerzőktől érkeztek be eddig:
  • Karátson Dávid: Két vulkáni hegység között - A Dunakanyar kialakulása
  • Mari László: Alsó Ipoly-völgy magyarországi szakaszának természetföldrajzi viszonyai
  • Barina Zoltán: A Börzsöny-vidék korai botanikai kutatásának kiemelkedő alakjai
  • Batizi Zoltán: A Dél-Börzsöny erdei a XVII. század végéig
  • Hála József: Vízilények néhány Ipoly menti falu hiedelemvilágában
  • Király Pál: A Börzsöny erdőképét formáló természeti-társadalmi tényezők
  • Koczó József: A folyóvizek energiájának hasznosítása az Alsó-Ipoly mentén
  • Szilágyi Miklós: A dunai és ipolyi halászat legfőbb jellemzői
  • Teszáry Károly: Természetvédelem és erdőgazdálkodás a Börzsönyben
Nyáron kerül sor a könyv bemutatójára, amikor személyesen tudjuk átadni az előfizetőknek járó
példányokat. Az előfizetői ár: 2000 Ft/db, amely a fenti számlaszámra utalható át, illetve postánvagy email-ben a fenti címről igényelt csekken lehet befizetni. (Eladási ára 3000 Ft/db lesz).

A könyvben megjelenő előfizetői listát március végén zárjuk le, amelyben a befizetésszerint megadott nevet tüntetjük fel.Minden egyes előfizetés komoly segítségnek számít, ugyanis a nyomdaköltségnek felére sikerültpályázati támogatást elnyernünk.

Megtisztelő előfizetésüket várva és megköszönve:
Börzsöny Múzeum Baráti Köre

2014. január

Kapcsolat:

B ö r z s ö n y M ú z e u m B a r á t i K ö r e
Székhely: 2628 Szob, Szent László u. 14. Postacím: 2628 Szob, Pf. 22.
Adóig.sz.:18695931-1-13 * Bankszámlaszám: 11742269-20503828 * E-mail: bmbkke@gmail.com Honlap: bmbkke.hu

Programajánló